29.04.2021

Dofinansowanie z PARP

Atualnie GBG „GOŁEBIEWSKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje  projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pod nazwą: ” Dotacja na kapitał obrotowy dla GBG „GOŁĘBIEWSKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju” Umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.04.00-22-0073/20-00

Wartość całkowita projektu: 183.491,31 zł

Koszty kwalifikowane: 183.491,31 zł

Dofinansowanie EFRR: 183.491,31 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2020r. – 30.09.2020r.


Skontaktuj się z nami

Aktualności i wydarzenia
Zasady i warunki Polityka prywatności Kariera